Vår historia

Sedan 2012 har vi varit en del av innovationsprogram som har engagerat över 1 500 000 personer, genererat över 50 000 idéer och uppemot 1 000 projekt.

Bara under 2022 bistod vi aktiviteter som genererade över 10 000 idéer som resulterade i 160 projekt, prognostiserade över 1 miljard USD i affärseffekt och mätbart resultat på över 700 miljoner USD.

Vårt dagliga mål är att underlätta arbetet med idéer. Att vi dessutom får göra detta tillsammans med alla fantastiska företag i alla möjliga former och storlekar, med aktiviteter som vi brinner för, är grädden på moset. 

Vår historia

Sedan 2012 har vi varit en del av innovationsprogram som har engagerat över 1 500 000 personer, genererat över 50 000 idéer och uppemot 1 000 projekt.

Bara under 2022 bistod vi aktiviteter som genererade över 10 000 idéer som resulterade i 160 projekt, prognostiserade över 1 miljard USD i affärseffekt och mätbart resultat på över 700 miljoner USD.

Vårt dagliga mål är att underlätta arbetet med idéer. Att vi dessutom får göra detta tillsammans med alla fantastiska företag i alla möjliga former och storlekar, med aktiviteter som vi brinner för, är grädden på moset. 

Syfte och värdegrund

Med öppet sinne strävar vi efter perfektion. Förtroende är vår ståndpunkt och ribban är satt för att skapa värde. Vi älskar möjligheten likväl som problemlösningen, i samma mått mätt.  
 
Vi strävar ständigt efter att vara bäst på det vi gör, att leverera vad vi lovat och att överträffa förväntningarna genom att leverera utöver det.

Möt teamet


Anna Andersson
Anna Anderssonanna@936.se
Damian Dugdale
Damian Dugdaledamian@936.se
Lauren Carpenter
Lauren Carpenterlauren@936.se
Peter Mandalh
Peter Mandalhpeter@wdo.se

Möt teamet

Anna Andersson
Anna Anderssonanna@936.se
Damian Dugdale
Damian Dugdaledamian@936.se
Lauren Carpenter
Lauren Carpenterlauren@936.se
Peter Mandahl
Peter Mandahllauren@936.se

Kontakta oss

Har du ett problem du vill lösa, eller har du precis börjat på din resa och vill veta lite mer om hur vi kan hjälpa?